”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia - The Centre for Research and Innovation in Linguistic Education
 
The Centre for Research and Innovation in Linguistic Education
Mission and objective

 

1. Misiune

Centrul de Cercetare si Inovare in Educaţia Lingvistica - CIEL face parte integranta din Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, nu are personalitate juridica si este subordonat Senatului universitatii.

Activitatea Centrului se desfasoara în sfera cercetărilor fundamentale si aplicative din domeniul educaţiei lingvistice, cu orientare spre creşterea capacitaţii de generare de noi cunoştinţe ştiinţifice si aplicativo-practice, în vederea conştientizării cetăţenilor vizavi de acceptarea pozitiva a diferenţelor culturale, religioase şi lingvistice, precum dezvoltarea capacităţii de a interacţiona şi de a stabili relaţii cu alţi cetăţeni, fundamentarea si susţinerea politicilor lingvistice locale si naţionale la nivel primar, secundar si terţiar, pentru construirea unei societăţi europene libere, interactive, pluraliste si participativ-democratice.

 

Principalele domenii de cercetare pe care le vizam prin activitatea Centrului de Cercetare si Inovare in Educaţia Lingvistica -  CIEL sunt:

I. Plurilingvism si interdisciplinaritate:

1. Lingvistica aplicata, psiholingvistica, sociolingvistica, semantica, lingvistica cognitiva;

2. Transculturalitate si interdisciplinaritate ;

3. Transfer inter- si intralingvistic.

II. Educaţia lingvistica si noile tehnologii:

1. Predarea si invatarea limbilor moderne cu ajutorul calculatorului;

2. Dezvoltarea competentelor lingvistice si socio-pragmatice in limba materna si limbi moderne;

3. Evaluare si certificare lingvistica;

4. Formarea iniţiala si continua a profesorilor de limbi moderne.

 

2. Obiective

Pe termen scurt si mediu obiectivele pe care si le propune centrul sunt următoarele:

- formarea tinerilor cercetători si sprijinirea cercetătorilor consacraţi din sfera academica pentru cercetare ştiinţifica performanta;

- consolidarea direcţiilor tematice pentru proiecte de cercetare fundamentala si cercetare aplicativa;

- identificarea si activarea surselor de finanţare pentru proiecte de cercetare;

- iniţierea proiectelor de cercetare fundamentala si aplicativa;

- dezvoltarea cercetărilor destinate companiilor multinaţionale in vederea dezvoltării competentelor lingvistice si comunicative, interculturale si socio-pragmatice ale angajaţilor;

- dezvoltarea bazei materiale si de informare pentru cercetare;

- valorificarea rezultatelor cercetarii prin diferite moduri de informare in masa, comunicări stiintifice, articole, lucrări în colectiv de autori;

- asigurarea unui nivel ridicat de vizibilitate internaţionala prin crearea unui website si a unui forum de discutii, precum si a unui laborator virtual pentru invatarea limbilor moderne;

- colaborarea cu diverse scoli doctorale din tara si străinătate, pentru facilitarea accesului tinerilor cercetători la o reţea academica de înalta ţinuta;

- stabilirea si consolidarea legaturilor stiintifice cu universitati, institutii de cercetare, institute culturale si asociatii profesionale din străinătate, in special cu institute cu o activitate recunoscuta in domeniul predarii, invatarii si certificarii limbilor moderne;

- includerea activitatii Centrului de Cercetare si Inovare in Educaţia Lingvistica   -  CIEL în circuitul european de valori stiintifice;

- atragerea în proiectele de cercetare si a cadrelor didactice din învatamăntul preuniversitar, precum si a unor colaboratori din alte domenii de activitate care pot susţine activitatea Centrului de Cercetare si Inovare in Educaţia Lingvistica   -  CIEL;

- transformarea Centrului de Cercetare si Inovare in Educaţia Lingvistica   -  CIEL in centru de testare si evaluare lingvistica autorizat pe plan european;

- furnizarea de consultanta pe probleme în domeniul lingvistic si comunicational, organizarea de cursuri de limbi moderne, precum si organizarea si gestionarea de examene de competenta lingvistica soldate cu certificare unitara, aliniata la normele si prevederile Consiliului Europei cu privire la predarea, invatarea si certificarea limbilor moderne;

- desfasurarea de activitati extracuriculare axate pe teme de educaţie lingvistica si interculturala de actualitate în care sa fie implicati si studenţii.